Spirituele ontwikkeling is vaak gericht op de verbetering, verhoging of ontwikkeling van het individuele spirituele zelf, of de eigen individuele spirituele vermogens. Alhoewel dit inderdaad een ware ontwikkeling is, en deze persoonlijke eigenschappen, ook aan ontwikkeling zijn overgeleverd, is dit alleen niet alleen maar zo.

Spirituele vermogens, zijn alhoewel deze ontwikkeling lijken te vragen, eigenlijk gewoon wezenlijk al reeds aanwezig, we zijn dit al, we hebben dit al.

Het is daarom niet verkeerd om te beseffen, dat alle spirituele vermogens jij tracht te verbeteren, onjjhjjlen of versterken,ok, deze  in wezen onderdeel van je eigen wezenlijke zelf zijn, jouw eigen zijn, en geen aandacht behoeven. Bij alles waarbij je met spirituele ontwikkeling aan verbetering werkt, of totstandkoming, of realisatie, van spirituele vermogens, zijn in wezen deze gewoon onderdeel van jouw eigen individuele zelf. Het is daarom ook raadzaam dat wanneer jij je spritueel ontwikkelt - lees ook (ont)wikkelt, dit in feite dingen zijn die van binnen, van buiten, en omstreden, al lang goed zijn, omdat deze onderdeel zijn van jouw eigen wezenlijke zijn, waarbij er vanuit gegaan kan worden dat de dingen die jij tracht te ontwikkelen, in feite geen ontwikkeling nodig hebben, omdat ze al reeds goed zijn en onderdeel van jouw eigen spirituele, maar ook wezenlijke wezen. Bedenkt dat ook het spirituele, ook de geest zelf, in feite niet alleen denkt, maar is.