Therapie

 

Voor mensen met emotionele of mentale problemen, kan therapie uiterst behulpend zijn. Therapie, verschillende soorten, zijn bedoelt om in te werken op het emotionele of mentale leven van een persoon, waarbij verschillende gedachtes, belevingen en gevoelens, getriggerd worden om in een ander perspectief deze ervaring te bezien of te doen beleven. Veel emotionele of mentale problemen hebben te doen met blokkades.

Onze opvatting van de werkelijkheid, werken door middels mentale patronen, en emotionele herrineringen. Wij alle kijken door de bril van het eigen bewustzijn naar de werkelijkheid, en generen zo onze eigen emotionele en mentale ervaring. De geest gedijt op kennis die het heeft, en is het is dan ook eerder verklaarbaar dan toeval, wanneer je kijkt waar je nou eigenlijk over nadenkt, en welk gevoel hier op volgt en bij bestaat.

De bedoeling van therapie is om in te werken op de overtuigingen die iemand heeft, welke mede mentaal bestaan. Wanneer wijzigingen optreden in de mentale staat van een persoon, heeft dit ook zijn gevolg en invloed op het emotionele leven van een persoon. Zo kunnen ook trauma's worden verwerkt door helderder inzage te krijgen in een bepaalde voorheen geschiede gebeurtenis. Het is de misvatting die pijn doet. Onbegrip.

Veelal observeren wij de werkelijkheid, en begrijpen we waarom we denken zoals we denken, en we ons voelen zoals we ons voelen. Wanneer echter een gebeurtenis optreed, die door het verstand en geweten niet begrepen kan worden, kan trauma zich voordoen en ontstaan. Hier is het dan belangrijk dat de emotionele ervaring, als ook de mentale staat van een persoon, weer in gelang gebracht worden met waarheid.

Het leven zelf is harmoniues, wat wil zeggen dat negatieve gevoelens altijd in balans zijn met positieve invloeden. Trauma kent voornamelijk een negatieve polariteit, wanneer je, wanneer je dit tegen de werkelijkheid afweegt, misvatting kan constateren. Dit is de essentiele fundering waar therapie op in werkt, en je kan dan ook voor de eenvoudigheid zeggen dat het iemands mentale conditie is die bepaalt wat emotioneel leeft.

Veelal hebben mensen met trauma's, maar ook andere mensen met bijvoorbeeld een negatieve spirituele ervaring, zoals bijvoorbeeld de donkere nacht van de ziel, een vertekent beeld van de werkelijkheid, alsook hen eigen bestaan daarin. Gesneden mentale eenheden, maken het zo dat de mens door een vertekend beeld naar de werkelijkheid en zichzelf kijkt. De gesneden beweging van eenheid naar gesneden, is misvatting.