Hoe God duivel , of satan ? .. Verbond ? ................ Het Leven, werd mogelijk, eigenlijk, .. ? ..... Verdeeld ?