Wat is het dat het maakt dat wij zijn, Het is het samenspel, samen zijn of samenhang der Goddelijke ware. Door de twee schepper en schepping tezamen te nemen, ontstaat zijn wij bestemd in zijn zonder vergankelijkheid.

Wanneer ze jullie vragen: Wat is het teken van de Vader in jullie?,
zeg dan: Het is beweging en rust

Zuivere beweging is dat wat rust niet teniet doet. Merk op dat de kwaliteit van de eerste lichamelijke chakra, zuiverheid is. geen voorwaarde stelt aan zijn eigen polariteit, daar de beweging eerlijk, zuiver, recht en rechtvaardig is, ten op en onder van dat wat rust is.

Daarnaast, daaronder of daarboven is het zo, dat rust zelf beweging afvraagt, zonder aan die beweging voorwaarden te stellen, of te vragen van zichzelf af te wijken. Zonder meer beweging te vragen dan dat in werkelijkheid bestaat.

Beweging en rust staat in verband met de Alpha en Omega, het Begin en het Eind, De Schepper en  Schepping.

Beweging rust. realiseert, maakt één,  is onvergankelijk, aan beide kanten, en is, met de Zoon in het midden, waarachtig waarheid.

Lees ook:

- Licht beginsel

- Waarheid