Wat is de basis van ons bestaan?

Om de basis van het bestaan te kennen, moeten we ook kijken naar het begin, als ook het gevolg van dit begin, om te weten te komen wat de basis hiervan is. Het universum, ook de aarde, is een schepping, en deze bestaat uit twee basale energieën, met een lichtspectrum in het midden. De basis is de onderlaag,

De onderlaag is de Moeder, die de schepping mogelijk maakt door haar eigen wezen. De gene die schept is de Vader, en de gene die de schepping faciliteert, het licht dat de vorm bestraalt, is de Zoon. Deze drie eenheid maakt het mogelijk dat de werkelijkheid werkt, de realiteit realiteit is, en het bestaan bestaat.

De basis is dus datgene, wat maakt dat er schepping mogelijk is, datgene waarin en waarals de schepping bestaat. De werkelijkheid die daar op werkt, het licht, is de stap boven op de basis. De realiteit daarboven, De Vader, is de bekroning op de schepping, die ook de mens heeft geschapen naar zijn beeld.

 

 

In den beginne

 

In den beginne God schiep de hemel en aarde.

De aarde nus was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed. En geest Gods zweefde over de wateren.

 

Gods wezen was slechts, en er werd geen Woord uitgesproken, en de schepping volgde uit Gods eigen wezen, en het woord volgde daarna, toen de schepping op de eerste dag, de Aarde, geschapen was. Nu dan was, of werd, de .. waarvan Johannes zei dat dit woord aan het begin was.

 

Schiep God het bestaan, of schiep God enkel Licht, in al het bestaande, bestaan? Dat wat al Aarde, en mogelijk water was. in het al bestaande bestaan.

 

Dit is een belangrijke kennisname, voor de degene die de waarheid over ons bestaan willen begrijpen, en de basis willen kennen. Dat is toch mogelijk een egoist geweest die dat schreef. Is dat de klacht over schizofrenie? Het lijkt mij, persoonlijk, een betere mindset dan de gevangenschap in de overste, wending? Persoon.

 

 

 

Want zij roepen de Toorn van God op zich af.

 

 

 

 

 

Het is natuurlijk ook hoe, ik ik. Menneer Messing:  zei, heel nauwkeurig, verslagen staan, voor Atlantis, en na Atlantis. De bijbel dient echter aan den beginnen, gehouden te worden, of Worden gehanteerd. Ik vraag me zelf af, en dit is een gezonde vraag?, zelfs zonde.. ehm, ik vraag me de leegte, en, het Licht, af.